رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو: اتحادیه واقف است که تقلب در بازار لوازم یدکی به معنای بازی با جان مردم است

این حجم از مهم بودن جان مردم مثال زدنیه !!