۵۷۱ زندانی در زندان های خراسان رضوی در حال ادامه تحصیل هستند

میون این همه خبر بد اینجور خبرا خیلی حال آدمو خوب میکنه