افتتاحیه لودر، آسانسور و پل هوایی در مشهد!

اینارو شهرداری درجه سه مثل باخرز هم دیگه افتتاحیه نمیگیره واسش، حداقل کلاس کاری کلانشهر مشهد رو حفظ کنید..