رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد: تخلف در ۹۰ درصد ساخت‌وسازهای قانونی مشهد

و شما هم احتمالا راضی از دریافت جریمه این همه تخلف