وزیر راه و شهرسازی: ترمینال خارجی فرودگاه مشهد در دستور کار قرار گیرد

مسئولین دیدن وزیر خیلی دوست دارن گفتن به جای ترمینال میخوایم شهر فرودگاهی بسازیم !!!