مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی: دستگاه‌های کارتخوان بانکی به پرونده مالیاتی متصل می‌شوند

خیلی کار خوبیه، فقط نمیدونم چجوری عده ای چندین هزار میلیارد فرار مالیاتی میکنن