معاون هماهنگی و مدیریت امور زائرین: رشد ۴۳۴ درصدی ‌ورود زائران خارجی به مشهد

برای همینه سویه‌های جدید کرونا زودتر از همه جا وارد مشهد میشه