رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی مشهد

ورشکستگی ۴۰ تالار و باغ تالار در مشهد و حومه

 

مگه فعالیت زیرزمینی نداشتن؟!