جای‌گذاری ۱۱۰هزار طعمه برای معدوم سازی جوندگان در مشهد

تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود!