براساس اعلام سازمان بازرسی در بخش اداری شهرداری مشهد ۲۵۰۰ نیروی مازاد مشغول به فعالیت هستند

 

آخرش عده‌ای رو سر کار گذاشتن!