شهروند خبرنگار ما عکسی را از برخورد موتور با کودک در بوستان بانوان ارسال کرده و طبق گفته‌های ایشان ظاهرا اولین بار هم نیست که این اتفاق می‌افتد.
بابا چه انتظارا دارین شما !! پارک ساختن، انتظار داشتین نگهبان هم تمام وقت واستون بزارن !! تازه موتورها رو هم مدیریت کنن!! دیگه چی
دوستان عزیزمان در شهرداری منطقه مربوطه لطفا پاسخگو باشید.