استاندار خراسان رضوی:با توجه به در پیش گرفتن رویکرد تعامل و گفتمان با معترضین، امسال تجمعات مردمی در استان ۴۰ درصد کاهش یافته است. سعی کرده ایم در تعامل با معترضین و تشکل ها، مشکلات آن ها را برطرف کنیم .

البته بستگی داره به اینکه مشکلات مردم حل شده یا اینکه حل نشده و بیخیال مطالباتشون شدن!