نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد:

معماری مشهد دچار ضعف فرهنگی است

 

این ضعف نتیجه مردم هست یا مسئولان