رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان‌رضوی:

بازار مسکن آرام گرفته است

 

کفگیر مردم ته دیگ رسیده است