جمع‌آوری ۴ هزار معتاد متجاهر در مشهد کار سختی نیست

 

داشتن مسئولی که پیگیر بشه سخته