معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان رضوی: با شناسایی ۸۰ باب منزل شخصی در سطح شهر مشهد که خودسرانه،بدون مجوز و رعایت استانداردهای لازم اقدام به پذیرش زائر می‌کردند، از ادامه فعالیت غیرمجاز آنها جلوگیری شد.

ممنون از شما به خاطر برخورد با تخلفات این دوستان، ولی اگر برید ریشه یابی کنید میفهمین زائران به خاطر قیمت پایین‌تر این خونه‌ها مجبورند به اونا مراجعه کنن! به جای پاک کردن صورت مساله بهتر نیست به گرانی هتل‌ها و مهمان‌پذیرها ورود پیدا کنید؟!