سینمای خراسان رضوی جایگاه واقعی خود را در عرصه ملی کسب نکرده است

 

از کی گلایه کنیم مسئولان محلی یا ملی