ماجرای اختلاف نظر و درگیری در فرهنگسرای پایدارای مشهد چه بود؟

 

همیشه این اختلافات نمک مدیریت‌ها بوده