رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد: در سال جاری میوه به مقدار کافی برای شب یلدا موجود است

الآن میگین ولی ۲۰ روز دیگه مشخص میشه