۱۴ تن فرآورده لبنی مصرف ناپذیر در مشهد کشف شد

درسته پول نشد؛ ولی بزرگ‌ترین محموله فاسدشدنی شد