کدام تجهیزات شهری در مشهد بیشتر سرقت می‌شود؟

مشخصاً تجهیزاتی که محله‌شون کمتر‌ پیدا میشه