رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه مشهد:

درخواست ابطال پروانه آرایشگاه‌های زنانه از صدور آن پیشی گرفته است

 

شاید بدون پروانه کسب و کارشون بهتر گرفته