معاون اداره کل راه و شهرسازی استان:

۲۰۰۰ واحد مسکن مهر در خراسان رضوی خالی است

 

مهم اینجاست دوستان به وظیفه‌شون عمل کردن