کمبود برق زمستانی در خراسان رضوی محتمل است

 

ما که تابستان رو گذروندیم، زمستان هم می‌گذره