معاون بهره‌برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی:

تولید آب در خراسان رضوی افزایش یافت

 

اگر برق و گاز نداریم، آب داریم