مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی خراسان رضوی:

تسلط بر زبان‌خارجی برای کارکنان حوزۀ گردشگری ضروری است

 

اونجا خودشون عملی مسلط میشن