پدافند غیرعامل و پیشگیری از بحران شهرداری مشهد:

امکان امداد هوایی در مشهد صفر است

 

روی ورژن جدید میگیم نصب کنن