مدیرعامل شرکت گاز استان:

گاز ادارات پرمصرف خراسان رضوی از اول آذر ماه قطع می‌شود

 

اشتباهی اداره خودتون قطع نشه