محموله ۳۶ تنی کالای قاچاق در مشهد معدوم شد

 

شاید کار درست رو انجام دادین