باران گوجه‌فرنگی را گران کرد

 

نظرتون چیه از باران شکایت کنیم؟