امروز در نشست خبری شهردار مشهد انتقادی در زمینه عدم ارتباط معاون فرهنگی شهرداری با رسانه‌ها مطرح می‌شود، طی تماس تلفنی ایشان با معاون فرهنگی خود در خصوص پیگیری این انتقاد، متاسفانه جناب زارعی در بین صحبت خود (که بر روی بلندگو در حال پخش بود) از الفاظ نامناسب نسبت به رسانه‌ها استفاده می‌کند.

در اینکه برخورد لازم در این زمینه باید انجام شود شکی نیست و انتظار از شهردار جوان هم همین است ولی باید دلمان برای شهرمان بسوزد که متولی فرهنگی آن اینگونه با رسانه‌ها رفتار می‌کند و میخواهد در این شهر فرهنگ سازی هم بکند!!