انتصابات فامیلی به شرط رعایت اصل شایسته‌سالاری، ایرادی ندارد

 

شما آقازاده شایسته معرفی کن، بقیه‌اش با ما