با خط‌کش‌های فعلی، مشکلات حاشیه شهر مشهدمقدس حل نخواهد شد

با پرگار امتحان کنید، حل میشه