شهردار مشهد محمدرضا کلایی:اتفاق دیروز، اتفاق نامناسبی بود؛ فارغ از اینکه زمینه این کار بر عهده چه کسی بود، از جامعه خبری عذرخواهی می‌کنم.
بعد از اتفاق دیروز در فاصله کمی، آقای زارعی ابراز تأسف کردند و استعفا دادند. از امروز سرپرستی برای معاونت فرهنگی اجتماعی خواهیم گذاشت. من به نوعی با از دست دادن یکی از مدیران شهر، هزینه اش را می پذیرم.

از اقدام شجاعانه شهردار جوان و پذیرش اشتباه خودشون و معاون مربوطه ممنونیم و از اینکه سر حرفشون ایستادند و مدیر ناکارآمد رو از‌ قطار پیاده کردند متشکریم! حالا وقتشه همگی از این اقدام درست حمایت کنیم، نه؟
.