رونمایی از لباس جدید پدیده

 

یعنی با لباس جدید دیگه تیم بازی می کنه