معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی:

سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در خراسان رضوی به ۱۸ صدم متر مربع افزایش یافته است.

 

قطعا دانش آموزان موافقن کیفیت رو فدای کمیت کنید!