عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد: از نظرات کاربردی کودکان بهره می‌گیریم
این کودکان جوانان آینده هستن، بد عادت نشن!