یک فروند هواپیمای آموزشی _تفریحی مسیر مشهد_محمودآباد به دلیل نقص فنی مجبور به فرود اضطراری روی دریای خزر شد.

دنبال بهانه‌ای بوده تنی به آب بزنه