مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی: زنگ خطر ویلاسازی در شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی

احتمالا برق قطع بوده صدای زنگ خطر رو نشنیدن