رئیس اداره محیط زیست گفت: لاشه پنج رأس آهو در اتوبوس مسیر تربت حیدریه_مشهد کشف شد.

 

وقتی از ظرفیت ناوگان حمل و نقل بین شهری غافل میشیم