مسئول اجرای طرح واکسیناسیون بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی:

تزریق ۴۷۰۰ دُز واکسن کرونا در اتوبوس‌های سیار اطراف حرم رضوی

 

موقعی که ملت واکسن خواستن نبود، حالا دنبالت میان واکسن بزنی