مدیر عامل شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری خراسان رضوی: زرشک توانایی بهبود بیماری سندروم متابولیک را دارد

 

برای بهبود بیماری سندروم قیمت‌های بی‌قرار چیزی ندارین؟