رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهدمقدس: توسعه عمرانی شهر باید با سرعت و شدت ادامه یابد تا بتوان در سریع‌ترین زمان نیازهای شهر را برآورده کنیم.

 

شما تامین مالی کنید، خود به خود سرعت پیدا می‌کنه