رئیس اتاق بازرگانی: دولت باید از نظر مالی به شهرداری توجه کند

 

آیا منطقی‌ترین راه که میگن، همینه؟