ارجائی: ایجاد کمیته رفع موانع در مدیریت شهری

 

ان‌شاءالله همین کمیته‌ها خودش کمیته نخواد