آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد: خانمی که موهای پریشانت را بیرون می‌اندازی، اسیر شهوترانی مردان هرزه هستی/برای فروش کالا دختران عوضی را کنار هم ردیف می‌کنند

واقعا راجع به دختران این جامعه و این کشور باید اینجوری صحبت بشه؟ کار فرهنگی داره موج میزنه واقعا!؟ کاش انقلاب فرهنگی روی ادبیات مسئولین هم تأثیر میذاشت.