مدیر اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

هنوز دستورالعملی برای بازگشایی مهدکودک ها در خراسان رضوی ابلاغ نشده است

 

ابلاغ کنید دیگه والدین خسته شدن