سخنگوی صنعت برق: پرداخت قسطی قبض برق امکان‌پذیر شد

 

اونی که داره نقدی هم میده، اونی که نداره چی؟