تنظیف خیابان‌های نجف اشرف توسط پاکبانان مشهدی

 

شغلی که اینگونه عزت و آبرو برات می‌خره