مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صمت خراسان رضوی:

افزایش کاذب قیمت رب گوجه فرنگی در بازار مشهد

 

ثابت کرد حسابش از گوجه فرنگی جداست